06 april 2016 19:00

Så går den vilde muldvarpejagt

Forside UDSTYR Så går den vilde muldvarpejagt
ANNONCE

Efter en usædvanlig mild og våd vinter trives muldvarpene. Det ses i haver, i parker og på golfbanerne. Men kan man bekæmpe dem på en måde, der både er effektiv og ufarlig?

f50ee42b-619a-4d90-bacc-8c6f4c26ea5f

Muldvarpen er et gavnligt lille dyr. Den graver gange under jorden og bidrager dermed til at ilte jordens organismer, hvilket fremmer omsætningen til muld. I en have med muldvarpe kan man derfor regne med at have god kvalitetsmuld.

 

Men den laver også muldvarpeskud, den kan lave rigtig mange, og så kan det knibe med at betragte den som et nyttedyr.

At tage gas på muldvarpen
Der findes forskelige metoder til bekæmpelse af muldvarpe. Effekten for de flestes vedkommende er udokumenteret, og flere er uden virkning. Kun to metoder er almindeligt anerkendte i Danmark – bekæmpelse med giftgas og med fælder. Muldvarpebekæmpelse med eksempelvis rottegift er ikke tilladt.
Bekæmpelse med giftgas sker ved at lægge små giftgaspiller i muldvarpens gange. Ved kontakt med den fugtige jord udvikles fosforbrinte, som kvæler muldvarpen, når den indånder gassen.

Fosforbrinte hører til kategorien af ’meget giftige’ bekæmpelsesmidler og må aldrig bruges inden for en afstand af ti meter fra beboelse. Når giftgassen er farlig for muldvarpen, gælder det samme naturligvis for andre dyr og også mennesker.

Fosforbrinte må kun bruges af professionelle, eksempelvis en greenkeeper, der har kursus og certifikat fra Miljøstyrelsen.

Mere effektive fælder
Bekæmpelse med fælder er helt uskadeligt for alle andre, end muldvarpen, der går i den. Bruger man fælderne rigtigt på det rigtige tidspunkt af året, er de yderst effektive. Men det kræver en kontinuerlig og vedholdende indsats.

Der findes et hav af forskellige muldvarpefælder og sakse på markedet, og en ny slags fælde letter arbejdet og øger succesraten. Det fortæller Michael Vestergaard fra V-products, der forhandler muldvarpefælden V-Trap.

”En stor fordel er, at du ikke skal grave nye huller i græsset for at sætte fælden ned midt i muldvarpegangen. V-Trap kommer i et sæt af to fælder, der skubbes ind i gangene via muldvarpeskuddet. På den måde placerer man fælder i begge gange ud fra skuddet.”

Michael Vestergaard fortæller, at man derved undgår at forurene gangen med sin lugt, da muldvarpen har en ganske veludviklet lugtesans. Man undgår også at ’advare’ muldvarpen, da man ikke skal grave i dens gang for at tilpasse en fælde eller saks.

”Muldvarpen er fintfølende. Fornemmer den ændringer, risikerer man, at den vender om eller graver en ny gang uden om fælden. Og så er det forfra igen med at placere fælden i et nyt hul.”

SONY DSC

V-Trap kommer i et sæt af to fælder. Michael Vestergaard fra V-Products understreger, at det er vigtigt at bruge handsker, når man håndterer og placerer fælderne. Derved mindsker man risikoen for at afsætte duftspor, der advarer muldvarpen.

DGU: undgå kemi
Dansk Golf Union (DGU) arbejder for at begrænse brugen af kemi til et absolut minimum. Derfor betragter man her muldvarpebekæmpelse med fælder som den mest hensigtsmæssige metode.

 

Banekonsulent Allan Brandt fra DGU fortæller, at DGU ikke bestemmer, hvordan golfklubberne skal bekæmpe muldvarp, men at de naturligvis skal følge gældende regler. Han har selv certifikat til at bekæmpe muldvarp med giftgas, men det er ikke en metode, han bryder sig sønderligt om.

 

”Man skal virkelig passe på med giftgas. Golfbanerne er jo offentligt tilgængelige arealer, hvor folk bla. går ture med deres hunde, og det er skidt, hvis en hund får snuset til sådan noget fosforbrinte. Det er desuden både ubehageligt og farligt at arbejde med.”

 

Muldvarpebekæmpelse med giftgas, udført af personer med uddannelse og certifikat, er lovlig. Men fælder er et oplagt alternativ, hvis man ønsker at tage mest muligt hensyn til mennesker, dyr og miljø. Banekonsulent Allan Brandt er ikke i tvivl om, hvad han synes bedst om.

 

”Min oplevelse er, at langt de fleste klubber heldigvis bruger fælder. Med lidt erfaring og gode fælder er det en god og effektiv måde at bekæmpe muldvarpe på.”

 

 

 

 

 

 

Billedtekst:

 

(Billede af fælder)
V-Trap kommer i et sæt af to fælder. Michael Vestergaard fra V-Products understreger, at det er vigtigt at bruge handsker, når man håndterer og placerer fælderne. Derved mindsker man risikoen for at afsætte duftspor, der advarer muldvarpen.