09 oktober 2015 18:35

Ny regel om forankring af køllen

Forside UDSTYR Ny regel om forankring af køllen
Af DGU ( Jesper Jürgensen )

DGUs kommunikationschef har været så venlig at dele beslutning om en ny regel, der gælder forankring af køllen.  Her for neden kan du læse informationen på engelsk og der efter på dansk. Og video om reglen kan ses liger H E R 

randa_hdr_logo

ENGELSK
Rule 14-1b
The resolution was approved, and Rule 14-1b will read as follows:
14-1b. Anchoring the Club
In making a stroke, the player must not anchor the club, either “directly” or by use of an “anchor point.”
Note 1: The club is anchored “directly” when the player intentionally holds the club or a gripping hand in contact with any part of his body, except that the player may hold the club or a gripping hand against a hand or forearm.
Note 2: An “anchor point” exists when the player intentionally holds a forearm in contact with any part of his body to establish a gripping hand as a stable point around which the other hand may swing the club.
DANSK
14-1b. Forankring af køllen.
Under udførelsen af et slag må spilleren ikke forankre køllen, hverken “direkte” eller ved at anvende et “forankringspunkt”.
Note 1: Køllen er forankret “direkte”, når spilleren bevidst holder køllen eller en hånd, der holder køllen, i kontakt med nogen del af hans krop med den undtagelse, at spilleren må holde køllen eller en hånd, der holder køllen, mod den anden hånd eller underarm.
Note 2: Et “forankringspunkt” forekommer, når spilleren bevidst holder en underarm i kontakt med nogen del af sin krop for at gøre sin hånd, der holder køllen, til et stabilt punkt, hvorom den anden hånd kan svinge køllen.