05 august 2015 12:35

Droner indtager byerne

Forside UDSTYR Droner indtager byerne
Af Pressemeddelelse
Som de første har landinspektørfirmaet LE34 fået godkendt en danskudviklet drone til flyvning i byer, og firmaet investerer millioner i egenudviklet flykoncept. Nu skal droner bruges til alle slags landmåling. Også Golfbaner, hvor det ellers ofte har været umuligt, grundet de stramme regler for drone-flyvning.
unnamed
Hidtil er droner kun i begrænset omfang blevet brugt til landmåling herhjemme, men det bliver der altså nu ændret på.
LE34, der er Danmarks største landinspektørfirma, satser massivt på droner til kortlægning og tredimensionel modellering og vil nu dagligt bruge ubemandede luftfartøjer til flere opmålingsopgaver.
Virksomheden harinvesteret millioner i egenudviklet flykoncept og råder foreløbig over syv luftfartøjer samt fire uddannede piloter tilat betjene sine 24 danske afdelinger. Konceptet har netop ført til den første danskudviklede drone med en 1A-godkendelse, der tillader flyvning i byområder med luftfartøjer op til 1,5 kilo totalvægt.
Boom i droneflyvninger
– Teknologien er i dag udviklet på et niveau, der sikrer meget høj kvalitet, nøjagtighed og opløsning, og dr
onernehar så mange fordele, at de naturligt kan indgå i helt almindelige, daglige landmålingsopgaver. Ofte er det megetnemmere at filme med droner end at måle efter manuelt udvalgte punkter. Man er sikker på at få alt opmålt,
og i et byområde kan man tit få den samme viden ud af få minutters droneflyvning som en dags manuel opmåling. Ud fra
billederne danner vi en tredimensionel model med mange millioner datapunkter – og i den kan man opmåle alt.
Det gør vores kunders arbejde nemmere, fortæller Søren Nørmølle, der er landinspektør og
partner i LE34.LE34 har på et år tredoblet antallet af droneflyvninger, og landinspektørfirmaet forventer, at den eksplo
sive vækstfortsætter. Kunderne tæller blandt andet ingeniører, arkitekter, entreprenører, forsyningsselskaber, den offentligesektor, landbruget, golfklubber og større produktionsvirksomheder. Virksomheden demonstrerer i løbet af august og september sit egenudviklede dronekoncept på gå hjemmøder over hele landet.
Strengt regelsæt
Selvom danskerne fremover kan forvente langt flere kommercielle droneflyvninger i det offentlige rum, er de
r ifølgeLE34 ikke nogen grund til at frygte for hverken sikkerheden eller privatlivets fred i beboelsesområder.– Som godkendt droneoperatør er man i kraft af luftfartsloven underlagt et strengt regelsæt. Der skal eksempelvis
altid holdes en passende sikkerhedsafstand til personer,
tamdyr og beboelse, og alle flyvninger i byområder skalanmeldes til politiet. Reglerne sikrer, at risikoen for ulykker er minimal. Samtidig har vi hos LE34 formuleret et etisk regelsæt, som blandt andet indebærer sletning af afslørende personbilleder, forklarer Søren Nørmølle.
For at få tilladelse til droneflyvning i byområder skal man leve op til en lang række krav fastlagt af Trafi
kstyrelsen.Blandt andet skal man kunne godtgøre, at luftfartøjet er forsvarligt bygget, og både dronen og den enke
lte pilotskal bestå en praktisk test. For at minimere risikoen for person- og tingskade skal droneoperatøren desuden
kunne dokumentere sine arbejdsmetoder og processer samt sin flyvnings- og uheldshistorik.