25 marts 2015 12:48

Stort fravær ved DGU repræsentantskabsmøde

Forside UDSTYR Stort fravær ved DGU repræsentantskabsmøde

Hele 77 klubber mente ikke at DGUs repræsentantskabsmøde var vigtigt nok til at de ville prioritere den årlige begivenhed. Som konsekvens der af mødte de mange klubber ikke op, da DGU inviterede til “landssamling” i Middelfart.

DGU

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Dansk Golf Union, skyldes det manglende fravær næppe at klubberne kæmper med at få tingene til at hænge sammen. For i skrivet fra unionen fortælles det at de danske klubber er ved at have det godt igen, efter en hård tid gennem finanskrisen.

Så det er godt nyt fra DGU der egentligt fungerer som klubbernes “ambassade”

Der var ifølge DGU også bred optimisme på mødet, selvom der opleves frafald af medlemmer ude i klubberne. Dette selvom det de senere år er blevet noget billigere at spille golf i Danmark, fordi mange klubber har fjernet indskud, lavet frit-spilsordninger, og indgået rabatordninger, som den unionen selv har gjort en kæmpe indsats for at markedsføre.

Unionens nye formand, Jim Staffensens, var for kort tid siden i Køge Golfklub at tale til medlemmerne, under klubbens generalforsamling. Her kom han blandt andet ind på at man kæmper med at tiltrække unge spillere. Men alt i alt beretter DGU at der er fin optimisme i Golf-Danmark.

Jim Staffensen, ny DGU-formand.

Jim Staffensen, ny DGU-formand.

Det fortælles også at DGU vil se endnu mere indad. Derfor indlemmes DGU Erhvervs aktiviteter, og der skal mere fokus på den kommercielle del. Om det så vil nedtone aktiviteterne omkring uddannelse, træning, støtte og administrativ service overfor klubberne, meldes der ikke noget om.

Men noget tyder altså på at der nu skal skrues op for salg af annoncer, og det kunne frygtes, at dette skyldes, at man ønsker at holde live i golf.dk, selvom der allerede findes flere alternativer, hvor DGU sagtens kunne kommunikere uden beregning og økonomisk risiko, som der i sidste ende betales af klubberne, og ultimativt spillerne. Men hvis man på sigt få annoncesalg til at opveje udgifterne til blandt andet golf.dk og medlemsbladet Dansk Golf, er det naturligvis økonomisk set en fornuftig idé, som man blot ikke må håbe er på bekostning af DGUs service og virke overfor klubberne, nu hvor dette tages ind i unionens kerne.

Det synes at golf sportens egentlige succes ligger i at det går godt for ECCO TOUR og European Tour, med Made in Denamrk turneringen som dansk brand-navn. For i DGUs pressemeddelelse fortælles det at det at Europatour turneringen Made in Denmark for alvor shar at Danmark på golfens verdenskort. og dermed dækker DGU sig ind under de to golf toures succes.

DGU anerkender golfpromoter Flemming Astrup, som fik unionens ældste hæderspris, Sølvuret.

DGU anerkender golfpromoter Flemming Astrup, som fik unionens ældste hæderspris, Sølvuret.

Om den store succes med at sætte Danmark på golf-verdenskortet så har udløse massiv stigning i antallet af solgte green-fees, melder historien intet om. Det fortælles heller ikke om DGU nu skal til at gå mere kommercielt aktivt ind i ECCO og European Tour.

Flemming Astrup der om nogen kan betegnes som innovator, forgangsmand og primus motor for det professionelle Golf-Danmark, modtog da også en hæderspris på mødet i Middelfart, hvor en stor håndfuld klubber altså var mødt op.

Du kan læse mere om Flemming Astrup i denne tidligere artikel.

Den store frivillige indsats som mange klubber kan berette om, er vist også en stor faktor i at det løber rundt i den del klubber. Men på den professionelle del tilskrives det altså ECCO og European Tour, som DGU også roser i pressemeddelelsen.

—–

LÆS DGUs PRESSEMEDDELELSE HER:

GOLFSPORTEN GÅR MOD LYSERE TIDER

24. MARTS 2015

Der var optimisme og prisuddeling ved DGU’s årlige repræsentantskabsmøde

Det meste af golfdanmark var samlet i Middelfart, da Dansk Golf Union i weekenden holdt det årlige repræsentantskabsmøde. I alt 111 af landets 188 golfklubber var tilstede på Comwell Middelfart.

Mødet var Jim Staffensens første som formand for DGU, efter at han blev valgt til posten for et år siden.

I sin beretning kunne han fortælle om en sport i fremgang. På trods af nogle svære år og et beskedent fald i medlemstallene, er der optimisme at spore. Europatour turneringen Made in Denmark har for alvor sat Danmark på golfens verdenskort, de danske spillere leverer flotte resultater over hele linjen og klubberne er ved at komme sig ovenpå finanskrisen.

På de interne linjer mundede repræsentantskabsmødet ud i en beslutning om, at DGU’s bestyrelse fik bemyndigelse til at føre alle kommercielle aktiviteter tilbage til DGU fra DGU Erhverv A/S. Fremover skal der fokuseres på kommercielle aktiviteter, der understøtter de danske golfklubber og golfsporten samt salg af annoncer til magasinet Dansk Golf og til Golf.dk.

Vallø Golfklub havde stillet forslag om at alle golfspillere, uanset hvilken type medlemskab de har, skulle have ens DGU-kort. Tanken var, at det ville lette administrationen i forbindelse med skift af medlemskab. Ulempen ved sådan en ordning er, at det visuelt er sværere at se hvilket type medlemskab det enkelte medlem har. Efter en tæt afstemning blev forslaget forkastet.

Der blev også afholdt valg til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. Efter flere års tjeneste valgte Ib Dam Schultz og Aase Møller-Hansen at stoppe i bestyrelsen. Tre kandidater havde meldt sig til de to ledige poster. De gik til Helle Berit Kristensen, Hjørring Golfklub og Karin Thøgersen, Hedeland Golfklub.

Traditionen tro blev der også uddelt nogle priser i forbindelse med repræsentantskabsmødet:

Dansk Golfs ældste hæderspris gik til Flemming Astrup. Han er promoter og står bag den danske ECCO Tour samt europatour turneringen Made in Denmark.

Golfsportens Miljøpris gik til Samsø Golfklub for deres ihærdige arbejde med at lave en miljøvenlig golfbane. Blandt andet bruger de ikke pesticider, og de benytter i vid udstrækning vedvarende energi.

De to afgående bestyrelsesmedlemmer fik begge DGU’s Guldnål.