28 juli 2018 21:12

NY GOLFKLUB PÅ BRUNDTLAND GOLFCENTER

Forside Nyheder NY GOLFKLUB PÅ BRUNDTLAND GOLFCENTER
Af PM

Brundtland Golfcenters ejer Eivind Dam Jensen og forretningsfører Jan Storgaard hilser det nye initiativ om stiftelse af Brundtland Golfklub særdeles velkomment og glæder sig til samarbejdet, som primært er et resultat af, at langt de fleste golfspillere i området i rigtig lang tid har ønsket at have Brundtland Golfcenters anlæg, der normalt vurderes som værende èt af provinsens absolut bedste og særlig de sidste par år under chefgreenkeeper Carl Lehrskovs ledelse har været i en meget flot stand, som den foretrukne hjemmebane.

Foto: Brundtlandlandgolfcenter.dk

Det er også vigtigt, at der er en aktiv klub, der gør noget for at tiltrække nye spillere, men som også sætter løbende aktiviteter i gang for sine medlemmer og på den vis udvikler og bevarer et godt socialt miljø – ikke blot på banen, men også i klubhus og restaurant – og som herigennem er med til at skabe det sammenhold og den stolthed, der bør være, fordi det i en forholdsvis lille by som Toftlund er lykkedes at få et så flot golfanlæg op at stå – oven i købet så bynært, at der for de unge mennesker ikke er nogen undskyldning for ikke at lære golfspillet nærmere at kende, da de her ikke har det transportproblem, der ellers er kendetegnet for de fleste af landets øvrige golfbaner, der oftest ligger langt ude på landet.

Vi vil have liv på banen igen udtaler formanden for den nye Brundtland Golfklub Lars Didrichsen og fortsætter.

Der er ytret ønske om at få et klubliv tilbage på banen, og det ser desværre ikke ud til at kunne lade sig gøre med den gamle klub, hvor dialog omkring samarbejde er kørt helt i hårdknude.

Mange mangler det gode og hyggelige klubliv og det er rigtigt ærgerligt at se banen flottere end nogensinde men uden rigtigt at blive brugt. Vi vil gerne være med til at skabe et golfanlæg, hvor banen er i centrum og hvor samarbejde om golfoplevelser er i højsædet.

Den nye klubs hovedopgave bliver at organisere det frivillige arbejde i udvalgene, hvor vi kan få indflydelse på banens stand og hvilke aktiviteter og golfoplevelser, der skal være for medlemmerne.

Det første der vil blive sat fokus på er baneudvalg, turneringsudvalg, klubberne i klubben, begynderudvalg og junior/elite udvalg.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Brundtland golfcenters ejer og medarbejdere.

Seneste nyheder