12 marts 2017 11:50

VGC investerer yderligere millioner kroner i banen

Forside Nyheder VGC investerer yderligere millioner kroner i banen
Af PM

Vejle Golf Club holdt onsdag aften ordinær generalforsamling i Munkebjergsalen på Munkebjerg Hotel, og her bakkede de 150 fremmødte medlemmer entydigt op om bestyrelsens plan om at give banen et afgørende løft via en 2.2 millioner kroner dyr investering i dræning af banen over de næste fire sæsoner. Pengene tilvejebringes via en kontingentstigning på 4 % – den første siden 2013 – og en besparelse på en række poster, herunder sekretariatets bemanding.


De fremmødte honorerede forslaget til det kommende års budget med klapsalver, og dermed var aftenens største beslutning en kendsgerning.

De tre bestyrelsesmedlemmer Judith Domino, Stig Brogård Andersen og Gert Nielsen modtog genvalg uden afstemning, det samme gjaldt revisionsfirmaet BDO, det fremsatte ændringsforslag vedr. vedtægternes §20 bortfaldt og kom dermed ikke til afstemning.

Juniorudvalget har peget på Josephine Bertelsen som årets juniorspiller efter en række bemærkelsesværdige resultater, bl.a. på damernes elitehold, en flot bronzemedalje ved juniorer es DM i hulspil og en forbilledlig indsats i juniorafdelingen.

Årets spiller i Vejle Golf Club er herrernes klubmester Jonas Kølbæk Madsen, der udover flotte resultater har gjort sig bemærket som en charmerende og engageret klubkammerat.

Tryout fortsætter
Vejle Golf Clubs samlede medlemstal steg i 2016 med netto 7 medlemmer, takket være et prisværdig indsats fra begynderudvalgets utrættelige arbejde med Tryout. Ordningen med Tryout-medlemskab, som betyder man kontingentfrit kan afprøve golf i Vejle i en hel sæson, fortsætter i 2017. Forløbet starter med en introduktionsaften, som man melder sig til via klubbens hjemmeside vgc.dk, eller via sekretariatet, der har tlf 7585 8185.

Udvidelse af Baneudvalget
VGCs baneudvalg udvides i 2017 med yderligere et medlem, i bestræbelserne på at få beslutningerne formidlet ud til klubbens mange forskellige medlemsgrupper. I forvejen er Senior-, Ladies og Men’s Section samt eliten repræsentant i klubbens baneudvalg, hvor en række vigtige forhold omkring banen træffes. Formanden kunne bl.a. berette, at mere end halvdelen af alle golfklubbens indtægter bliver brugt på banen. På klubbens hjemmeside er der detaljerede informationer, som jævnligt ajourføres.

Formanden fremhævede de nye forpagtere af restauranten, Pia Kristensen og Martin Elkjær, der modtog generalforsamlingens klapsalver, og så rettede formanden slutteligt en stor tak til alle klubbens frivillige, til medarbejderne og til trænerteamet, som udfører et eksemplarisk arbejde.

Manager Bo Vaaben gennemgik regnskabet, som i 2016 endte med et overskud på tkr. 121,- Generalforsamlingen godkendte regnskabet og meddelte bestyrelsen decharge.

Næstformand Claus Svold gennemgik projektet med dræningsplanen i detaljer.
Projektet kan ses på klubbens hjemmeside vgc.dk

Dirigent Lars Dahl-Nielsen rundede generalforsamlingen af med en tak til de fremmødte medlemmer for god ro og orden, og dermed kan vi se frem til sæsonstarten og standerhejsningen i Vejle Golf Club søndag den 2. april 2017.

Seneste nyheder