06 marts 2015 10:04

Ny range på vej i Køge Golf Klub

Forside Nyheder Ny range på vej i Køge Golf Klub
Af Helge Caspersen

Medens golfbranchen er præget af stagnerende medlemstal og en presset økonomi går Køge Golf Klub mod strømmen, med gennemførelse af 1. etape af en stor investeringsplan, indeholdende anlæg af en ny stor Driving Range og udvidelse af den populære 9-hullers Nordbane.

Fra venstre: Chefgreenkeeper Martin Thorsen, baneudvalgsformand Ole Therkildsen, projektansvarlig, ingeniør Leif Bagger-Hansen og klubbens formand Erik Lorentzen

Fra venstre: Chefgreenkeeper Martin Thorsen, baneudvalgsformand Ole Therkildsen, projektansvarlig, ingeniør Leif Bagger-Hansen og klubbens formand Erik Lorentzen

Der er tale om videreførelse af de investeringer, der blev sat i søen i 2009, med opførelse af et nyt 1.200 m2 stort klubhus, anlæg af en 27-hullers Putting-Green og køb af 25 tdr. land ekstra jord til sikring af fremtidige udvidelser.

Sidste år entrerede Køge Golf Klubs bestyrelse med den kendte golfarkitekt Philip Spogard, der har udarbejdet en plan for det ny areal med anlæg af ny Driving Range og en 6-hullers par 3 – bane.

Første etape består dels af den ny Driving Range og dels af en udvidelse af 9-hullers – banen, hvor der bliver flyttet nogle huller, og banen får sit første par 5 – hul ved en forlængelse af hul 2 på et tilkøbt, mindre areal.

Det igangværende nyanlæg koster kr. 2,0 mio., og med denne investering har Køge Golf Klub investeret over kr. 20,0 mio. i nyt anlæg indenfor de seneste 5-6 år, og i samme periode er det lykkedes den siddende bestyrelse at udvikle klubben meget positivt med flere medlemmer og flere samarbejdspartnere, samtidig med, at klubben er begunstiget af en meget loyal medlemsskare, der lægger et stort, samlet frivilligt arbejde i klubben, der er helt unikt.

Alt sammen med den konsekvens, at Køge Golf Klub har en god og sund økonomi med en årlig omsætning på over kr. 10,0 mio. og et årligt resultat på ca.kr. 0,5 mio. efter afskrivninger på ca. kr. 1,2 mio.

Den ny Driving Range er opført i klubbens ånd med ingeniør Leif Bagger-Hansen som frivillig og ansvarlig for projektets gennemførelse, og arbejdet gennemføres med en stor involvering af egne medarbejdere, og understøttet af en række samarbejdspartnere, der bistår med meget gunstige aftaler.

Den ny Driving Range forventes at åbne omkring den 1. maj, og samtidig hermed bliver træningsboldenes kvalitet opgraderet, og der tages et nyt betalingssystem i brug med chips som supplement til poletter. Udover at den ny Driving Range er betydelig større med en længde på 300 meter, så bliver der også etableret et nyt udslagsområde med overdækkede pladser og med udslag fra måtter, der ligger på et fliseunderlag.

Tegning over det nye anlæg.

Tegning over det nye anlæg.

Hvis vejret arter sig, så er der forventning om, at Sydbanen kan åbne inden påske til en ny, stor sæson i Køge Golf Klub. Klubbens berømte begynderskole har planlagt 4 kurser i 2015, og det første indledes mandag, den 13. april, hvor der allerede er over 30 nye goldspillere, der har tilmeldt sig med plads til flere. Som noget nyt supplerer klubben i øvrigt i år med gratis træning til medlemmer med højt handicap.

Klubbens ordinære generalforsamling afvikles torsdag, den 19. marts, hvor klubbens kasserer Søren Pingel på ny kan fremlægge et tilfredsstillende regnskab, ligesom de bestyrelses-medlemmer, der er på valg alle er villige til genvalg. Det drejer sig om formanden Erik Lorentzen og bestyrelsesmedlemmerne Rikke Thomassen og Ole Therkildsen.

Seneste nyheder